Shobhayatra at vile parle east..Mumbai

Gudi padwa ke nimit vile parle east me shobha yarta ,jahkhi…rajyog ke dwara satyugi nayi duniya ka nirman.